Route TLV afgifte

Ieder samenwerkingsverband maakt in zijn regio keuzes voor implementatie van passend onderwijs. De organisaties zijn dus veelal uniek.

CAAR biedt een raamwerk waarbinnen we de processen specifiek kunnen inrichten en automatiseren.
Hieronder een voorbeeld van een route voor de TLV afgifte.

  • Vastleggen aanvraaag TLV.
  • Opstarten proces afhandeling TLV afgifte.
  • Registatie besluit afgifte TLV.
  • Opstellen TLV (met motivatie en evt. checklist)
  • Ter ondertekening aanbieden aan directie samenwerkingsverband.
  • Digitale ondertekening door directie. (met handtekeningcertificaat)
  • Genereren TLV document (inclusief genormeerde nummering)
  • Verwerken TLV document na ondertekening door office. (genereren begeleidende brieven)

Alle stappen in het proces zijn door acties gestuurd. Met behulp van deze actielijst sturen collega’s elkaar aan. Waar nodig worden standaardacties met standaard streeftermijnen toegepast.

Doorlooptijden worden zo per dossier automatisch vastgelegd .

Documentgenerator

De productie van het TLV document vindt plaats in de unieke documentgenerator.
Met de module CAAR-documenten kun je razendsnel kwalitatief hoogwaardige documenten samenstellen.

Binnen CAAR-documenten maak je gebruik van eigen documentformats. Teksten stel je samen met tekstfragmenten uit eigen bibliotheek.
Het spreekt voor zich dat beschikbare data automatisch in de tekst wordt ingevoegd.

Elke gebruiker heeft een eigen certificaat dat bij de ondertekening wordt vastgelegd in de het document (pdf). Zo is de digitale handtekening juridisch altijd te herleiden naar de juiste gebruiker.

Registratie TLV aanvraag

TLV genereren

Het TLV document (pdf)

JOHAN-ICT bv. –  verenigingstraat 26, 8012 BC Zwolle – tel 085 40 11 240 – mail@johan-ict.nl