CAAR

Het complete pakket voor samenwerkingsverbanden en educatieve dienstverleners

JOHAN-ICT heeft voor samenwerkingsverbanden en educatieve dienstverleners het softwarepakket CAAR ontwikkeld. CAAR ondersteunt de processen binnen het samenwerkingsverband.

 • Aanmeldingen cliënten
 • Toeleiding
 • TLV afgifte
 • Onderzoek
 • Toewijzen arrangementen
 • Monitoring
 • Verantwoording uren en middelen
CAARlogotrans

Samenwerken

Workflow

Wie is er verantwoordelijk voor een dossier? Hoe lang is de doorlooptijd? En wie zijn er nog meer betrokken? In CAAR werk je samen in een actielijst. Met medewerkers binnen en buiten de organisatie. De acties vormen automatisch het journaal van het dossier.

Digitale dossiers

Alle relevante gegevens beschikbaar

CAAR werkt met cliëntdossiers. Dit dossier bevat naast cliëntdata ook een digitale bestandenopslag. Daarnaast kent CAAR ondersteunende administraties:

 • Projecten
 • Tijdregistratie
 • Offertes
 • Medewerkers
 • Relatiebeheer
CAARlogotrans

Gereedschap

Bespaar met CAAR

CAAR ondersteunt de processen in het dossier met verschillende gereedschappen.

 • CAAR-documenten verzorgt de gehele communicatie naar ouders, scholen, besturen etc.
 • CAAR-verslagen produceert zeer snel kwalitatief hoogwaardige onderzoeksverslagen, inclusief testverwerking.
 • Met CAAR-actielijst worden standaardacties met automatische opvolgacties gedefinieerd.

Overzicht

Management-informatie

Met CAAR is een veelvoud aan kengetallen beschikbaar. De geïntegreerde projectadministratie CAAR-projecten geeft overzicht over de inzet van uren en middelen. Maar ook een kwalitatief overzicht met de relatie tussen aanmeldreden en arrangementen is belangrijke managementinformatie.

CAARlogotrans

Loket

Samenwerken met het samenwerkingsverband

Met CAAR-loket kunnen intern begeleiders op een simpele wijze een leerling aanmelden bij het samenwerkingsverband. Vervolgens werken alle betrokkenen zoals ouders, intern begeleiders, orthopedagogen, welzijnswerkers in CAAR samen aan een efficiënte toeleiding naar de juiste zorg. Zo is altijd bekend wie op welk moment verantwoordelijk is voor het dossier.

Veiligheid

Bewust omgaan met pricacy gevoelige gegevens

JOHAN-ICT bv. besteedt veel aandacht aan de veiligheid van CAAR. CAAR staat op beveiligde servers in een Nederlands datacenter en valt hiermee onder Nederlandse wetgeving. De internetverbindingen zijn uiteraard versleuteld. We adviseren daarnaast voor elke gebruiker een Yubikey, hiermee is veilig gebruikersbeheer gegarandeerd. Het onveilige versturen van documenten (bijvoorbeeld per mail) is niet meer nodig omdat iedere betrokkene de bestanden kan inzien in CAAR.

CAARlogotrans

Continuïteit

Back-ups en snapshots

Drie dagen lang worden snapshots van de gehele server opgeslagen om in geval van calamiteit de server snel te kunnen herstellen. Daarnaast worden een week lang op een server in een ander Nederlands datacenter de back-ups van data en bestanden bewaard.

Modulair

Raamwerk voor implementatie

Afhankelijk van de wensen van de organisatie wordt CAAR ingericht. De functionaliteit  in CAAR kan gefaseerd worden ingezet. Het onveilige versturen van documenten (bijvoorbeeld per mail) is niet meer nodig omdat iedere betrokkene de bestanden kan inzien in CAAR.

CAARlogotrans

Modules

Modulair, gefaseerd inzetbaar

 • CAAR-projecten (projectregistratie, projectresultaten, tijdschrijven)
 • CAAR-verslagen (produceren onderzoeksverslagen, testverwerking)
 • CAAR-dossiers (registratie data, toewijzingen en opslag bestanden per cliënt)
 • CAAR-actielijst (samenwerken in actielijsten per persoon of groep, notifiers per mail)
 • CAAR-documenten (communicatie, genereren brieven en documenten)
 • CAAR-loket (toegang voor aanmelden cliënt)
CAARlogotrans
JOHAN-ICT bv. –  verenigingstraat 26, 8012 BC Zwolle – tel 085 40 11 240 – mail@johan-ict.nl